อีเมลไม่ถูกต้อง
รหัสผ่านไม่ถูกต้อง / Invalid Password
รหัสผ่านไม่ตรงกัน / Password mismatch

(ไม่ต่ำกว่า 6 ตัว / at least 6 characters)
ชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง
ปีเกิดไม่ถูกต้อง
เพศไม่ถูกต้อง
จังหวัดไม่ถูกต้อง
ที่อยู่ไม่ถูกต้อง
รหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง
โทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง