PRE-ORDER 2nd single Nan Na

รายละเอียดและขั้นตอนการสั่งซื้อ (เงื่อนไขและข้อกำหนด)

1. ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้า จะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์หลัก https://merchandise.mewsuppasitstudio.com/ โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดก่อนกด "สมัครสมาชิก" ข้อมูลที่สมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

2. เมื่อเปิดจำหน่าย มีขั้นตอน ดังนี้
2.1. Login โดยใช้ User, Password ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
2.2. เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการ
2.3. วิธีการรับสินค้า
(A) ค่าขนส่งส่งในประเทศไทย
- Mew Suppasit 2nd Single – Nan Na Pink version ค่าจัดส่งชิ้นแรก 100 บาท ชิ้นถัดไป ชิ้นละ 30 บาท
- Mew Suppasit 2nd Single – Nan Na Black version ค่าจัดส่งชิ้นแรก 150 บาท ชิ้นถัดไป ชิ้นละ 70 บาท
- 2021 MSS SEASON’S GREETINGS ค่าจัดส่งชิ้นแรก 175 ชิ้นถัดไป ชิ้นละ 90 บาท

(B) กรณีต้องการส่งต่างประเทศ ระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยกเว้นบางประเทศสามารถสอบถามค่าขนส่งได้ที่ LINE@ : @fandomcommerce หรือ email : info@fandomcommerce.com (ทางผู้จัดงานไม่รับผิดชอบค่าภาษีหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆที่เกิดขึ้น ณ ประเทศปลายทางของผู้รับสินค้า หากผู้รับสินค้าปฏิเสธการรับสินค้า ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางผู้จัดงานของสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี)

(C) ไม่สามารถมารับสินค้าด้วยตัวเองได้ในทุกกรณี

2.4 วิธีเลือกช่องทางการชำระเงิน หลังจากท่านกดสั่งซื้อ

เมื่อท่านเลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการ แล้วได้ทำการกด "สั่งซื้อสินค้า" เรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งรายการคำสั่งซื้อ และ link ชำระเงินไปทาง email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

2.4.1 กรณีเลือกชำระด้วยการ scan QR หลังสแกนเสร็จ ไม่จำเป็นต้องแจ้งโอนเงิน ระบบจะตัดเงินโดยอัตโนมัติ
2.4.2 กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต, เดบิต จะชำระผ่านระบบของธนาคาร กสิกรไทย (มีค่า service chargeเพิ่มเติม 6%) หลังชำระเงินสำเร็จ ไม่จำเป็นต้องแจ้งโอนเงิน ระบบจะตัดเงินโดยอัตโนมัติ
2.4.3 กรณีเลือกชำระผ่านโดยการโอนเงิน
(A) ระบบจะสรุปรายละเอียดการซื้อ และจำนวนเงินที่ท่านต้องโอนมาให้ ท่านมีเวลาดำเนินการโอนเงินและแจ้งโอนในเวลาที่ระบบแจ้งเท่านั้น
(B) ท่านสามารถโอนเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM , CDM, Internet Banking หรือ Mobile Banking เพื่อเข้าบัญชีที่ระบบกำหนดแจ้งไว้ทันที (ไม่รองรับการโอนด้วย True Wallet)
(C) หลังการโอนเงินท่านต้องแจ้งโอนผ่าน link เดียวกันกับที่ท่านสั่งซื้อ โดยระบบจะส่ง link ไปทาง email หรือท่านสามารถไปที่หน้า " รายการที่สั่งซื้อ" เพื่อคลิก "ตรวจสอบสถานะ" และกรอกข้อมูลเพื่อทำการแจ้งโอนเงิน
(D) กรณีที่ท่านไม่แจ้งโอนในระบบก่อนหมดเวลา ทำให้เลขที่สั่งซื้อนั้นถูกลบทิ้ง หากท่านโอนเงินไปแล้ว ท่านต้องกดสั่งซื้อสินค้าใหม่ในราคาเดิมด้วยยอดเงินตามที่ท่านโอนเข้าไปในระบบ และแจ้งโอนตามขั้นตอน ในกรณีนี้ ระบบไม่สามารถคืนเงินได้หากผู้จัดงานไม่มีการประกาศ SOLD OUT และ/หรือ ผู้จัดงานไม่อนุมัติในการคืนเงิน

3. กรณีเลือกชำระด้วยการโอนเงินและแจ้งโอน ในแต่ละเลขที่สั่งซื้อจะมียอดเศษสตางค์ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับเลขที่ใบสั่งซื้อ หลังจากที่ผู้จองได้แจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบยอดเงินที่ท่านโอนเข้ามา โดยมีระยะเวลาในการตรวจสอบดังนี้
3.1 เลขที่สั่งซื้อที่มียอดชำระถูกต้องในการโอนครั้งเดียว มีเศษสตางค์ตรงกับที่ระบบกำหนด จะใช้เวลาในการดำเนินการภายใน 24 ชม. (ไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์)
3.2 สำหรับเลขที่สั่งซื้อที่ไม่โอนเศษสตางค์ หรือโอนเงินมากกว่า 1 สลิปใน 1 เลขที่สั่งซื้อ จะใช้เวลาในการตรวจสอบยอดเงินประมาณ 1 สัปดาห์ เพราะไม่สามารถหายอดเงินโดยระบบอัตโนมัติได้เนื่องจากท่านไม่โอนตามยอดชำระที่ระบบกำหนดในครั้งเดียว

ผู้จองสามารถตรวจสอบสถานะการจองของท่านได้ที่หน้า ‘รายการที่สั่งซื้อ’

4. หลังจากที่ผู้จองกดส่งข้อมูลการจองแล้ว ข้อมูลไม่สามารถแก้ไขได้ภายหลัง และทางระบบไม่สามารถรับผิดชอบหากท่านพลาดการเข้าร่วมกิจกรรมจากการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือกรอกข้อมูลผิดพลาด หรือ ละเว้นการกรอกทุกข้อมูลอันเป็นสำคัญ ผู้จองไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจอง หรือยกเลิกการจองได้ทุกกรณี และไม่สามารถทำการคืนเงินได้ การพิจารณาตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นสิ้นสุด

5. โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว สินค้าหลังจากซื้อแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขคำสั่งซื้อของท่านอาจถูกยกเลิกโดยไม่ได้รับเงินคืน

Remark:
ติดตาม และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม / For more information,
https://twitter.com/Msuppasitstudio
https://www.facebook.com/MewSuppasitStudio

สอบถามเกี่ยวกับการซื้อสินค้าในเว็ปไซต์ / การจัดส่ง (09.00 - 17.00 น. จันทร์ - ศุกร์)
Line : @fandomcommerce
Email : info@fandomcommerce.comTerms and Condition

1. All customers are required to register at https://merchandise.mewsuppasitstudio.com/ . Please ensure the accuracy of all personal information before pressing. "Register" The registered information cannot be changed.

2. Shopping instruction
2.1. Login using a registered User, Password.
2.2. Select the products.
2.3. Domestic and international delivery
(A) Delivery fee in Thailand.
- Mew Suppasit 2nd Single – Nan Na Pink version, first piece delivery cost 100 baht, next piece 30 baht per piece
- Mew Suppasit 2nd Single – Nan Na Black version, first piece delivery cost 150 baht, next piece 70 baht per piece
- 2021 MSS SEASON’S GREETINGS, first piece delivery cost 175 baht, next piece 90 baht per piece

(B) For international delivery, additional delivery cost will be applied. Except some countries, please contact our team at line : @fandomcommerce or email : info@fandomcommerce.com

Please note that customer is liable for duty tax, import tax, and any other fees that might occur at the destination country. In case that customer refuses to receive package, there will be no refund for all cases.

(C) Customers are not allowed to pickup product at warehouse.

2.4 How to make a payment after you place an order?

After select the products and click "Order now", system will send order summary with a link to make a payment to your email.

2.4.1 In case of paying via QR scan, transfer confirmation step is not required.
2.4.2 In case of paying via credit or debit card, there is 6% transaction fee, transfer confirmation step is not required.
2.4.3 In the case of paying by money transfer with the following steps

*International customers can pay only via credit card*
(A) System will provide all order summary (the Reservation code, Total Payment Value, the Bank Account Details and time frame that the member has to pay for the ticket).
(B) You can make payment or transfer via Bank Counter, ATM, CDM, Internet Banking, Mobile Banking, any Bank's application which immediately transfer. (Do not support app True Wallet)
(C) After the payment is made, you need to capture the payment slip and upload to the system via the same link you purchase. You can find that link in your email or login to the system under page “Order History” and click “check order status”.
(D) In case you do not submit transfer information within time frame and the reservation was cancelled. You have to make new reservation and submit the transfer information immediately. There's no refund if tickets do not officially SOLD OUT / or the Organizer do not approve refund.

3. For Bank Transfer payment method. Each order, there will be a different amount of penny depending on the order number. after the customers confirm the payment details via website, The staff will check the amount you have transferred. With time to check as follows
3.1 The order that has the correct payment amount in one time transfer with a fraction of the amount that given from system, will take time to process within 24 hours (except Saturday and Sunday)
3.2 For the order that does not transfer the penny Or transfer more than 1 slip within 1 order. It will take about 1 week to confirm. Because the automatic system cannot check if you do not transfer according to the payment amount set by the system at one time.

The member can check order status by login to the website under Order History Menu.

4. After the booking has been submitted, reservation information Data cannot be edited later. And the Organizer will not responsible if you miss the activity due to incomplete information filling. The guest is unable to edit the booking information. Or cancel the reservation in all cases And cannot refund if you are unable to attend the performance. The decision of the organizer is final.

5. Please note that this website is the only authorized distributor. Product purchased cannot be resold, refunded , exchanged, cannot be transferred or resold to others. Organizer reserves the right to cancel the orders in case that customers fail to comply this terms and conditions

Remark:
For more information,
https://twitter.com/Msuppasitstudio
https://www.facebook.com/MewSuppasitStudio

Inquire about purchasing products on the website / Website Team / Shipping (09.00 AM - 05.00 PM) (Monday-Friday)
Line : @fandomcommerce
Email : info@fandomcommerce.com